Referat DDBF Bestyrelsesmøde 6. september 2021

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

 • Vibeke har haft kontakt med Ilse Bellamy, FDDB, ang. penge fra Social ministeriet vedr. fritidsaktiviteter/forlystelser. Vi vil lægge tilbuddet op på vores hjemmeside, så de enkelte medlemmer selv kan søge.
 • I Videbæk kniber det med antallet af døvblinde. Der er nu kun to tilbage, så det kan næppe kaldes en døvblinde-afdeling længere.
 • Vi afventer fortsat besked om tips-lotto-midler.
 • Specialrådgivning under institut for syn, hørelses og døvblindhed har henvendt sig vedr. input til en undersøgelse af samarbejdet mellem pårørende og personale. Særlig fokus på udfordringer for børn omkring deres handicapforståelse.
 • Fagligt råd vedr. Kommunikationshandicap mødes på torsdag. Dagsorden omfatter videns platform om handicap og beskæftigelse, samt et punkt omkring flere ressourcer til handicapområdet. Vibeke deltager online.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Søren har talt med Ungdomshuset/Planethuset: Han fik besked om, at ombygningen går efter planen, med indflytning omkring 22. november. Herefter overgår tilbuddet fra §107 til §108, altså til permanent tilbud.

5      Økonomi

Kontingent

Vi har ca. 100 betalende medlemmer.

9950,- kr. er indløbet i kontingent.

Pt. 742.000 kr. indestående.

Penge fra Tips Lotto

Vi har ikke hørt noget endnu

Penge fra Handicap puljen

Vi har ansøgt om at få overført midler fra Handicappuljerne hos Socialministeriet til næste år, da vi ikke når at bruge dem i år fordi det ikke har været muligt at gennemføre vores arrangementer, og det samtidigt er vanskeligt blot at flytte disse et par måneder.

Overførslen til 2022 er bevilget, så vi har penge til næste års arrangementer.

6      Kommende arrangementer

Jubilæum 2021

Foreningen har 40-års jubilæum den 10. oktober 2021.

 • Reklame: Vibeke tager kontakt til et ”ballon-firma” i indeværende uge, og bestiller et større parti til uddeling via konsulenter.
  Vi kan købe en helium-håndpumpe til brug for vores arrangementer, så ballonerne tager sig godt ud.
 • CDH: Vibeke har haft kontakt til Lotto Hornung, CDH. De har ingen planlagt arrangementer i efteråret på CDH.
 • Videbæk: Musikhøjskole i uge 41. Inviterer socialudvalget til en reception.
 • Nærum: Vibeke har snakket med Ole Røsner. De har et arrangement onsdag den 6. oktober, hvor vi er velkommen til at give et oplæg som reklame for ddbf. Vibeke forfatter nogle stikord, og Søren deltager på dagen.

Forældrekursus 2022

5.-6. marts 2022 ved Fredericia.

Nanna har modtaget en forespørgsel om hvorvidt vi som forening har mulighed for at invitere medlemmer fra andre foreninger med til vores arrangementer?

Bestyrelsen mener, at det er en god idé at samarbejde med andre foreninger, men finder det lidt problematisk at optage medlemmer, der ikke er en del af vores målgruppe.

Henrik lægger arrangementet på hjemmesiden, og sørger for en email til foreningens medlemmer.

Generalforsamling 2022

5. marts 2022

Ligger i forbindelse med forældrekurset, og det vil være muligt at deltage online i generalforsamlingen.

Familiekursus 2022

10.-12. juni 2022 på Slettestrand.

Nordisk Højskole 2021

Gennemføres i efteråret 2021 i Videbæk.

Der afholdes samtidigt en jubilæumsreception på stedet, hvor socialudvalget er inviteret.

7      Twin cars / Go-carts

Sikkerhedsmæssigt giver det ikke mening at benytte go-carts, da det bliver for svært at beskytte brugerne forsvarligt. Så denne idé er opgivet.

Som et sikkerhedsmæssigt forsvarligt alternativt vil vi arbejde på at leje en cabriolet til udvalgte arrangementer, så vi kan tilbyde køreture for de døvblinde ”med vind i håret”.

8      LEV

LEV arbejder med oplæg til påvirkning af vores politikere ifm. det forestående kommunalvalg.

LEV har lavet en podcast om familier og deres handicappede børn. Vi kan lægge den op på hjemmesiden.

LEV afholder kredscamp d. 2. oktober 2021 i København. Vibeke kan ikke deltage, men Søren vil overveje at deltage på vegne af foreningen.

9      Hjemmeside

Bestyrelsen opfordres til at fremsende egne billeder samt en ”reklamevideo” per bestyrelsesmedlem til brug på hjemmesiden.

Det er nu muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev direkte på vores hjemmeside, så man modtager besked, når der er nyt på hjemmesiden.

Nyt link på hjemmesiden fra TV-midt-vest, som beskriver Ingrid: https://www.tvmidtvest.dk/ingrids-skoleprojekt/ingrids-skoleprojekt.

10  Evt.

Fysisk møde 5.-6. november 2021 på Fladbro Kro. Vibeke indhenter tilbud.

Med baggrund i ændringer i deltagerantal og sammensætning af deltagerholdet på Familiekurset vil bestyrelsen diskutere den fremtidige udformning heraf.

Mødet slut 20.55.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.