Referat DDBF Bestyrelsesmøde 22. januar 2020

Skype

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

Afbud fra: ingen

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra formanden

Vibeke har været til møde i socialstyrelsen og det er som altid rart at møde repræsentanter fra de andre foreninger, samt at mødes med embedsmændene fra styrelsen. Socialstyrelsen vil gerne have bedre styr på økonomien, da der bruges mange penge på det specialiserede område. Derfor følger de området tæt.

Vibeke var til møde med LEV i starten af november. Det er rart at følge med og høre hvad der sker i andre foreninger.

Vibeke har deltaget i skolebestyrelsesmøde.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen diskuterede fortolkning af magtanvendelse, for eksempel fastspænding til kørestol eller klapvogn, når man er ude at gå tur. Det er bestyrelsens holdning, at en sådan fastspænding skal ses i forhold til risikoen for omsorgssvigt, hvis en borger ved et uheld falder ud af kørestolen. Her bør man vægte omsorg over fastspænding!

”Magtanvendelse” kunne sagtens være et emne til forældremøde eller lign., måske oplæg fra socialtilsynet eller LEV.

Bettina: Fotograf er bestilt og booket til næste familieweekend.

5      Økonomi

Nanna: Regnskab er afleveret til revisor. Kontingentopkrævning er udsendt til 130 personer.

Vi skal sende penge retur til Satspuljemidlerne, ca. kr. 30.000,-, da vi ikke fik brugt pengene som ellers planlagt.

Vi arbejder fortsat på at finde frem til et kommunikationssystem, der er GDPR compliant. En mulighed kunne være et egentligt foreningssystem såsom http://web.conventus.dk/.

Revisor siger, at bogholder Nanna kan få betaling for telefon/internet kr. 2400,-, og kontorhold: kr. 1450,- per år. Bestyrelsen bevilger derfor disse beløb.

6      Aflyste arrangementer

Desværre blev bedsteforældredagen aflyst, da vi ingen tilmeldinger modtog.

Skal vi så forsøge at lave et nyt arrangement?

Vibeke snakker med konsulenterne, for at høre deres tanker omkring et bedsteforældrearrangement.

Vi satser på, at lave et nyt arrangement til efteråret, i forbindelse med bestyrelsens fysiske møde, som kan afsluttes med en middag sammen med bestyrelsen.

Næste forældrekursus kunne så få et parallelt spor for bedsteforældre, hvis der kunne være interesse for dette.

7      Kommende arrangementer

Forældrekurset

14.-15. marts i Middelfart: https://www.ddbf.dk/2020/foraeldrekursus-2020/

Der er 22 tilmeldte.

Bestyrelsen mødes fredag kl. 19.00 til middag. Henrik giver besked til Severin.

Generalforsamling: Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Betinna Nielsen samt formand Vibeke Faurholt er på valg.

Slettestrand

Dato: 5.-7. juni 2020.

Arrangementet er næsten planlagt. Vi glæder os til at mødes.

8      Vedtægtsændringer

Søren og Vibeke arbejder med en gennemskrivning af vedtægter, så de kan fremlægges på generalforsamlingen den 14. marts 2020.

Disse vedtægtsændringer lægges på hjemmesiden den 3. marts.

9      Mirazozo

Flemming har kigget nærmere på muligheden for at skaffe en mirazozo.

Der kan være sikkerhedsmæssige aspekter ved opsætning af en mirazozo. Firmaet har dog stort fokus på handicappede brugere og deres sikkerhed.

Firmaet laver kurser i fremstilling af mirazozos, og det kunne være en interessant mulighed, hvis vi skal have fremstillet en her i Danmark.

Flemming arbejder videre med projektet.

10  Evt.

Vibeke har kontakt med Charge-gruppen, i et forsøg på at få flere med på vores forældrekursus. De må gerne komme med i den udstrækning at Severin har værelser til dem.

Mødet slut 21.15.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.