Bestyrelsesmøde 20140826

DDBF Bestyrelsesmøde 26. august 2014 via Skype

1. Velkomst

Deltagere: Vibeke Faurholt, Susanne Haugaard, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen, Malene Smed Lyng, Trina Sommer.

Afbud fra: Bettina Nielsen.

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3. Nyt fra Formanden

Vibeke var til afskedsreception hos Bente Ramsing. Bente fortæller godt nyt fra Nepal, så det tyder på, at der stadig foregår nogen aktivitet.

Nu er diverse mødeindkaldelser ved at løbe ind; se senere punkter.

Vibeke har haft møde med Sytter Christensen, omkring ledsagerordning. Vi bliver opfordret til at presse på for at få mulighed for ledsagelse. Vi kan for eksempel søge kommunerne om tilskud til aktiviteter.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

FDDB afholder sit årlige familiekursus i næste weekend.

Vi er bekymret over, at konsulentbistand tilsyneladende forsvinder, eller i det mindste er i en lidt udefineret status her efter overgangen til VISO.

5. Økonomi

Følger budgettet.

6. Kommende arrangementer

Nordisk højskole

4 danskere og 2 svenskere deltager.

Heidi tager til Sømådalen.

Forældrekursus 2015

27. februar: Bestyrelsesmøde.

28. februar – 1. marts: Kursus.

Forslag om indlæg modtages med glæde. Foreløbige ideer:

  • Socialministeren.
  • Oplæg om tolkebistand (Vibeke finder en kontakt)
  • Haptisk kommunikation
  • Oplæg omkring et forskningsprojekt
  • Konsulentbistand – hvad kan vi forvente?
  • Café: meningsudveksling omkring hverdagen
  • Hvad er det egentlig VISO har gang i (Knud Aarup kunne være et oplagt emne)

Henrik & Vibeke udgør et hurtigtarbejdende udvalg til finplanlægning.

Familiekursus

29.-31. maj 2015 er booket.

Flemming og Susanne vil gerne være med til at arrangere.

7. Møde den 17/9 i Odense ang. følgegruppe

Susanne forsøger at få FDDBs repræsentanter til også at repræsentere DDBF.

Susanne deltager i januar-mødet.

8. Møde den 26/9 i København ang. Fagligt råd på syn, hørelse

Vibeke deltager.

9. Hjemmesiden

Vi er ved at være klar til at omlægge hjemmesiden, til det nye design, og udfaser dermed den gamle hjemmeside. Vi forventer at lave en større kampagne, for at gøre opmærksom på ændringen.

 

Fremover vil korrekturlæsning af referater og andet materiale foregå direkte på hjemmesiden, da alle bestyrelsesmedlemmer kan logge ind med “redaktør”-rettigheder, og har dermed mulighed for at se materiale, der endnu ikke er udgivet. Efter korrekturlæsning og tilretning publicerer Henrik siden for offentligheden.

10. Pjece

Susanne undersøger sine billeder.

Når vi har fundet et passende billede, er pjecen klar til at blive lagt på hjemmesiden.

11. Lev Landsmøde den 1.-2. november på Nyborg Strand

Tilmeldning senest 4. oktober 2014.

Der er ledige pladser. Hvem har lyst?

12. Evt.

Vibeke rundsender doodle for næste møde til november.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.