Referat DDBF Bestyrelse 22. november 2017

Skypemøde

1         Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen.

Afbud fra: Bettina Nielsen, Søren Korsholm.

2         Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3         Nyt fra Formanden

Møde med LEV Nordjylland. Emnet var værgers rettigheder og der blev præsenteret en god og forståelig beskrivelse, som Vibeke får tilsendt.

Et andet emne var kommunevalg og hvordan man kan søge indflydelse i kraft af sin stemme eller deltagelse i vælgermøder.

Der blev også diskuteret servicelovens paragraf 107 og 108, og hvorfor der overhovedet er forskel.

Vibeke har deltaget i møde hos Socialstyrelsen med ca. 40 deltagere. Der var ca. tyve foreninger repræsenteret, men FDDB deltog desværre ikke. Det er efterhånden svært at møde politikere i disse sammenhænge. Man snakker mest med embedsmænd, hvilket desværre også gør sig gældende her. Dermed virker det som om, at det er sværere at få lydhørhed for foreningens problemstillinger.

Vibeke har deltaget på pårørenderådets møde på CDH. Dette blev desværre det sidste møde i denne gruppe, da rådet er blevet nedlagt, hvilket har den beklagelige konsekvens, at der fremover bliver færre muligheder for at møde ledelsen på CDH.

Vibeke har talt med en forældre til en døv-blind på Bredegaard. Hun havde søgt ledsagertimer til sin datter. Dette blev afvist i første omgang af kommunen, men efter en anke fik hun bevilget 16 timer per måned efter servicelovens paragraf 98, som dækker særlig støtte til voksne.

4         Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Vi har fået henvendelse fra en person, Caitrin, fra Irland, der forsøger at etablere en oversigt over europæiske forældreforeninger relateret til ‘sjældne handicap’. I første omgang efterspørges kontaktinformation, og så må vi se hen ad vejen, hvad det eventuelt fører til.

5         Økonomi

Følger budgettet.

6         Opfølgning vedr. medlemshvervning

Vi mangler fortsat at få billeder og video fra vores fotograf, som vi havde hyret på familiekurset.

Vibeke har rykket ham igen!

7         CHARGE gruppen

Vibeke har fået henvendelse fra en gruppe forældre, der gerne vil starte en forældreforening, og søger inspiration til, hvordan man griber dette an. De er ikke så mange, så spørgsmålet er om de ‘blot’ kunne være medlem i DDBF.

Bestyrelsen foreslår, at vi arrangerer en fælles weekend denne vinter, hvor vi kan mødes for at finde ud af, hvordan vi kan støtte hinanden, om vi har fælles interesser og eventuelt kan finde frem til et samarbejde.

8         ISOBRO- Persondataloven

Vi venter fortsat på en fælles udmelding fra ISOBRO vedrørende standard retningslinjer, politikker og værktøjer.

Vibeke og Flemming forbereder en gennemgang af et udkast til politikker til det kommende fysiske møde.

9         Kommende arrangementer

Familiekursus 2018

1. – 3. juni 2018 på Slettestrand.

Nordisk Højskole

I 2018 gentages indeværende års succes med kursus i Videbæk, hvis vi har pengene til det.

Deltagelse koster medlemskab af foreningen plus et deltagergebyr på kr. 1.000,-.

Generalforsamling

17. marts 2018 på CDH.

Vibeke tager kontakt til CDH for at få det koordineret i forbindelse med forældreweekend.

10   Forældresamarbejde på tværs af Europa

Nanna mødes i næste uge med Lone Pogione på Bakkehuset, så må vi høre nærmere om et eventuelt arrangement til efteråret 2018.

11   Evt.

Næste møde bliver et weekendmøde. Vibeke indkalder via Doodle.

Mødet slut 21.15.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.