Referat DDBF Bestyrelse 4. april 2016

Mandag den 4. april 2016 kl. 20.00

Skype

1. Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen.

Afbud fra: Susanne Haugaard

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3. Konstituering

 • Næstformand: Bettina Nielsen.
 • Kasserer: Flemming Abildgaard.
 • Sekretær: Henrik Ebbesen.
 • Danske Døvblindfødtes Fond: Henry Jensen, Niels Krarup, Marina Johannessen, Lotte Skov, Vibeke Faurholt.
 • ViHS faglige råd: Vibeke Faurholt.
 • LEV: Søren Korsholm.
 • Bredegaard: Birgit Larsen, FDDB.
 • Alice Agnes Kamps legat: Henry Jensen.
 • Pårørende råd, CDH: Vibeke Faurholt.
 • Voksen Skolebestyrelse, CDH: Vibeke Faurholt.

4. Nyt fra Formanden

Pårørenderådsmøde CDH

Mødets emne: Forebyggelse af overgreb gennem pædagogiske, proaktive tiltag.

Feriemuligheder på CDH: Hvor meget ferie kan den enkelte beboer forventes at afholde med personaleledsagelse? Reglen på CDH er lige nu op til 4 døgn per år, og helst flere samlet, i Danmark. Der vil blive vurderet i det enkelte tilfælde.

Medborgerskab: et gennemgående, overordnet emne for arbejdet på CDH.

Frivillige: På Regionens initiativ undersøger man på CDH hvordan kan frivillige indgå i arbejdet på CDH?

Skolebestyrelse

Hvordan er samarbejdet mellem skole og personlige værger?

Vibeke har fået udleveret en vejledning fra regionen omhandlende hvordan personalet kan inddrage personlige værger og samtidigt overholde tavshedspligten.

Landskonference for medfødt døvblindhed

Vibeke deltager i indeværende uge.

5. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Søren Korsholm deltager i børne-skolebestyrelsen på CDH.

6. Økonomi

Stadig ingen ansøgningsmuligheder for tips- lotto-midler.

Der skal laves nye skemaer vedrørende kørselsfradrag.

7. Afholdte arrangementer: Opsamling generalforsamling

En god generalforsamling med en livlig diskussion.

8. Kommende arrangementer

Familiekursus

10 familier er foreløbigt tilmeldt. Én ledig plads.

Programmet fremgår af hjemmesiden.

Nordisk Højskole – remake

Vibeke vil på Landskonferencen gøre reklame for vores nye sommerarrangement.

Forældrekursus 2017

 1. – 5. marts 2017.

Forslag om fejring af 35 års jubilæum.

Bestyrelsesmedlemmer bedes komme med forslag til egnede steder for afholdelse – gerne centralt ift. transport.

9. Evt.

Næste møde: uge 24/2016. Vibeke indkalder via doodle.

Mødet slut kl. 21.20.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.