Bestyrelsesmøde 20150421

1. Velkomst

Vibeke bød velkommen. Specielt velkommen til Nanna Olesen, som er ny i bestyrelsen.

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt og dagsorden godkendt.

3. Konstituering

  • Næstformand: Bettina Nielsen.
  • Kasserer: Flemming Abildgaard.
  • Sekretær: Henrik Ebbesen.
  • Valg af repræsentant til Danske Døvblindfødtes Fond: Henry Jensen, Niels Krarup, Marina, Lotte Skov, Vibeke Faurholt.
  • ViHS faglige råd er udpeget: Vibeke Faurholt.
  • LEV: ingen repræsentant i tiden.
  • Bredegård: Henry Jensen.
  • Alice Agnes Kamps legat: Henry Jensen.
  • Pårørenderåd, CDH: Vibeke Faurholt.
  • Voksen skolebestyrelse, CDH: Vibeke Faurholt.

4. Nyt fra Formanden

Viso fagligt råd for syn og hørelse

Det faglige råd udarbejder lige nu en såkaldt forløbsbeskrivelse for døve-tunghøre-området som et første bud på disse forløbsskrivelser. Denne er netop udgivet i indeværende uge.

5. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

intet.

6. Økonomi

Vi har modtaget kr. 93.000,- fra satspuljemidler til afholdelse af forældrekursus og familiekursus.

Kontingentopkrævninger for 2015 er lige på trapperne.

7. Afholdte arrangementer

Forældrekursus

Det var et godt kursus, og meget spændende indlæg vedr. haptisk kommunikation.

Cafeen var et spændende indslag, hvor man får snakket med mange andre deltagere. Måske en sådan cafe kunne ligge i starten af kurset, for deved hurtigere at åbne op for nye bekendtskaber?

Det lader til at kommunikation mellem institution og forældrer er et større problem – især omkring voksne beboere. Hvad er standarden for, hvad man må få at vide, når man er personlig værge? Foreningen anbefaler at holde sig til værgemålsloven, som angiver en række eksempler på, hvad det kunne indebære at være personlig værge.

Stedets standard var måske lige under mål, men vi skal dog holde os indenfor statens anvisninger om opholdspris.

Generalforsamling

Vibeke har modtaget nogen kritik for, at generalforsamlingen ikke afholdes på CDH. Vi anderkender problematikken omkring at mange medlemmer er bosiddende i Aalborg, men man skal dog huske på, at foreningen er landsdækkende. For at tilgodese de mange medlemmer bosiddende i Aalborg afholdes generalforsamlingen hvert andet år i Aalborg.

8. Kommende arrangementer

Familiekursus Slettestrand 2015

Indtil nu har vi modtaget tilmelding fra 8 døvblinde med familie, hvilket er super godt.

GPS-løb og cykler er bestilt på Slettestrand.

Programmet fremgår af indbydelsen, som ligger på hjemmesiden: http://ddbf.info/2015/familiekursus-slettestrand-2015/

Sommersjov for Døvblinde

Ungdomshjemmet på CDH glæder sig til, hvis der bliver arrangeret noget.

Flemming er i gang med planlægningen.

9. Hjemmesiden

Vi vil forsøge at publicere mest muligt på facebook, hvor vi laver opslag med henvisning til hjemmesiden. Foreløbigt er Familiekursus slået op på denne måde.

10. Pjece

Udsat til næste møde.

11. Evt.

Næste møde medio juni. Vibeke indkalder via doodle.

Mødet slut kl 21:10

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.