Bestyrelsesmøde 20141204

1. Velkomst

Deltagere: Vibeke Faurholt, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen.

Afbud fra: Susanne Haugaard, Malene Smed Lyng, Trina Sommer.

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3. Nyt fra Formanden

Møde ang. Viso fagligt råd for syn og hørelse i København, hvor Vibeke deltog. Fremover forsøger vi at deltage via Skype, for at undgå rejsetid.

Center for Sundhed og Kvalitet fra Region Midtjylland har interviewet Vibeke vedr. Videnscentrets arbejde, med henblik på at undersøge vejledningskvaliteten. Vibeke pointerede, at den fysiske placering i Aalborg er rigtig vigtig for at få fuld udbytte af det fælles miljø, der findes i her.

De udgiver en rapport over deres undersøgelser til januar.

Pårørenderådsmøde på CDH, hvor der blev orienteret om at der pågår en afklaring af værgers roller og rettigheder ift. beboerne på CDH.

Fra skolebestyrelsesmøde: Ny skoleleder ansat per 1/12/2014, Helle Bech.

Thomas Zobel, journalist, skal være med til at arrangere DbI konferencen i 2017, og han tager af den grund til Rumænien i september 2015 for at deltage i denne konference.

Jonna Karlson fra Geelsgaard er desværre afgået ved døden for nyligt.

Marianne Diss fra videnscentret er tilbage på arbejde – skønt!

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

5. Økonomi

Rykkere er udsendt til manglende betalere.

Vi forventer, at komme op på 120 medlemmer, når alle får betalt.

Vi følger budgettet, og vi har fået de forventede 200.000,- fra TipsLotto.

Anja, Vibeke og Flemming aftaler at mødes i nærmeste fremtid ang. kasserjobbet.

6. Kommende arrangementer

Forældrekursus 2015

27. februar: Bestyrelsesmøde.

28. februar – 1. marts: Kursus for Forældre.

Programmet:

  • Oplæg om tolkebistand til døv-blinde (Annette og Bettina)
  • Haptisk kommunikation med praktiske øvelser.
  • Café: meningsudveksling omkring hverdagen
  • Generalforsamling 2015.

Indkaldelse er udsendt. Se også http://newsite.ddbf.info/2014/foraeldrekursus/

Generalforsamling 2015

  1. marts. 2015

Familiekursus Slettestrand 2015

29.-31. maj 2015 er booket.

Flemming og Susanne er med til at arrangere.

Vi har ansøgt om tilskud fra Satspuljemidler for de brugere, der er under 25 år.

Vi mangler fortsat svar på, om vi kan overføre de ca. 13.000,-, der var i overskud fra sidste år.

7. Evaluering af Nordisk højskole

Vi havde 4 deltagere med på kursus. Vi havde desværre 2 afbud.

Et rigtigt spændende ophold for deltagerne, men vurderingen er også, at det bliver lidt dyrt med kun 4 deltagere. Kan vi bruge pengene bedre?

Kunne der være andre muligheder end Nordisk Højskole, f.eks. Pindstrup. Vi kunne spørge institutionslederne, hvad det er, de har brug for?

Kunne det være et omrejsende “cirkus”, som måske er en uge på en institution og arrangere teater el. lign. Det kune måske ligge som en aktivitet i sommerferien?

Samarbejde med hospitalsklovne kunne være en mulighed?

8. Møde den 15/12 i Odense ang. følgegruppe

Drejer sig om special-special-tilbud til døvblinde.

Hvem kan deltage?

9. Hjemmesiden

Der skal fortsat arbejdes videre med lidt detaljer i layout.

10. Pjece

Pjecen er klar til korrekturlæsning.

Vibeke skaffer tilladelse fra værger vedrørende brug af fotos.

Når den er endelig klar, vil den blive lagt på hjemmesiden til udskrift.

11. Evt.

Vi har modtaget indbydelse til konference om Sjældne Sygdomme.

Næste møde den 27. februar ifm. forældrekurset. Bestyrelsen mødes fredag aften (kl. 18.00?)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.