Indbydelse Generalforsamling 2020

GENNEMFØRES PÅ SKYPE

Henvend dig til formand Vibeke Faurholt, hvis du vil deltage i Skype-mødet

Den 14. marts 2020 kl 17.00-18.00
Sted: Skype

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Foreningens virksomhed
 3. Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet hentes herunder. Kan ligeledes rekvireres ved formanden.
 4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2020.
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
  Bestyrelsen arbejder på vedtægtsændringer, disse og evt. øvrige forslag kan ses her på hjemmesiden fra 5/3-20
 7. Valg af Formand (Vibeke Faurholt ønsker genvalg)
 8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:
  Henrik Ebbesen (ønsker genvalg)
  Betina Nielsen (ønsker genvalg)
  Søren Korsholm (ønsker genvalg)
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af intern revisor
 11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uge forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsætter forslag til ændringer af vedtægter, som kan læses her: https://www.ddbf.dk/2020/forslag-til-aendringer-af-vedtaegter/

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.