Indbydelse Generalforsamling 2017

Den 4. marts 2017 kl 16.30-17.30
Sted: Kryb i ly kro v/Fredericia

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Foreningens virksomhed
3. Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet vil kunne ses på hjemmesiden (www.ddbf.info) umiddelbart før generalforsamlingen, eller kan rekvireres ved formanden.

Årsrapport2016

4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2017.
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Flemming Abildgaard ønsker genvalg
Nanna Olesen ønsker genvalg
Susanne Haugaard ønsker ikke genvalg

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af intern revisor
10. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.