DDBF Generalforsamling 2016

Indbydelse til Generalforsamling

Den 12. marts 2016 kl. 16.30-17.30

Sted:  ÆNDRET:

Botilbud Kloden

Borgmester Jørgensens Vej 2
9000 Aalborg
97 64 73 14
23 26 44 84

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Foreningens virksomhed

3. Aflæggelse af årsregnskab.

Regnskab for 2015 fremgår af vedhæftede PDF-dokument: 2015-Aarsrapport Danske Doevblindefoedtes Forening

4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2016.

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har ændrings forslag til vedtægterne.

  • stk 1.6 ang. varetagelse af informationsvirksomhed.
  • stk 3.5-3.6 Formanden skal ikke vælges direkte på generalforsamlingen.
  • stk. 7.3 ang. opløsning, hvem evt. midler skal tilfalde.

Forslag til vedtægtsændringer kan læses her: Ændringsforslag vedtægter 2016

Bestyrelsen ønsker et snak ang. hvilke forventninger medlemmerne har til foreningens fremtidige arbejde.

7. Valg af Formand Vibeke Faurholt ønsker genvalg

8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

På valg er:
Henrik Ebbesen ønsker genvalg
Malene Lyng ønsker ikke genvalg
Bettina Nielsen ønsker genvalg

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af intern revisor

11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.